Sarajevo, 25. oktobar 2023. – U Sarajevu je danas na Sajmu medijske pismenosti predstavljena mobilna aplikacija „Mislimetar“ koja je namijenjena edukaciji o medijskoj pismenosti i kritičkom razmišljanju za korištenje od strane i učenika i nastavnika.

„Aplikaciju Mislimetar je Evropska unija izradila sa ciljem podsticanja razvoja medijske pismenosti i kritičkog promišljanja kod mladih, budući da je razumijevanje ovih tema od velikog značaja u modernom društvu. Od ključnog je značaja da mladi budu upoznati kako procijeniti izvore i sigurno navigirati digitalnim svijetom. S druge strane, ključno je da se nastavnicima koji u tome imaju najvažniju ulogu ponude adekvatna sredstva za obrazovanje mladih generacija”, izjavio je Ferdinand Koenig, šef Odjela za komunikacije i glasnogovornik EU u BiH.

Aplikacija “Mislimetar” se sastoji od sedam tematskih modula u kojima korisnici mogu naučiti više o tome kako analizirati informacije, razlikovati činjenice od mišljenja, prepoznavati dezinformacije, razumjeti teorije zavjere, rješavati probleme iz različitih perspektiva, razlikovati uzroke i posljedice i druge zanimljive lekcije. 

Uključuje i dodatne materijale namijenjene nastavnicama i nastavnicama, koji mogu pomoći u obogaćivanju nastavnih programa. 

“Mislimetar na zabavan, interaktivan i mladima razumljiv način obrađuje niz tema značajnih za razvijanje ovih vještina. Aplikaciju smo kreirali osluškujući potrebe i mišljenja mladih kojima je aplikacija namijenjena, ali i pedagoških radnika/ca, sve u cilju kreiranja što korisnijeg edukacijskog alata. Mislimetar je namijenjen za korištenje u formalnom i neformalnom obrazovanju te pozivamo sve koji vide značaj u širenju znanja o ovim temama da preuzmu ovu mobilnu aplikaciju,” izjavila je Marija Ćosić, koordinatorica projekta ispred Udruženja građana/ki Zašto ne. 

Ovaj edukacijski i zabavni alat dostupan je besplatno na svim platformama za preuzimanje aplikacija. 

Izrada aplikacije projekat je Evropske unije, a kreirali su je Centar za obrazovne inicijative “Step by Step” i Udruženje građana i građanki “Zašto ne”. Za tehničku implementaciju aplikacije zadužena je organizacija “Danes je nov dan”.