Iz preduzeća “Vodovod” a.d. Doboj obavještavaju korisnike usluga da će u utorak, 28.03.2023. godine, u periodu od 17.30 do 19.30 časova doći do prekida u vodosnabdijevanju na višim spratovima, zbog redovnog pranja rezervoara u pumpnoj stanici “Luke”.

Nakon navedenog vremenskog perioda planirana je redovna isporuka vode potrošačima na području grada.