Jasmin Spahić, ekspert iz oblasti finansija sa bogatim iskustvom u bankarstvu, odlukom Nadzornog odbora banke imenovan je za novog predsjednika Addiko Bank Sarajevo. Na tu je dužnost stupio zvanično 17.10.2022. godine. Tokom svoje karijere, napravio je značajne iskorake, prvenstveno kada je u pitanju digitalna transformacija, uvođenju inovativnih servisa u sektoru maloprodaje ali i kroz snažnu partnersku povezanost sa privrednim sektorom u Bosni i Hercegovini.

„Dolazim na zaista izazovnu poziciju, sa ciljem da nastavim transformaciju Addiko Bank Sarajevo i ojačam njeno pozicioniranje kao lidera u segmentima potrošačkog kreditiranja, ali i SME sektoru. Vjerujem da će iskustvo koju donosim dodatno podstaći razvoj Banke i njeno kvalitetnije tržišno pozicioniranje“, istakao je Spahić“, istakao je Spahić.

Sanela Pašić, dosadašnja predsjednica Uprave Addiko Bank Sarajevo se, po vlastitom izboru, povlači iz operativnog bankarskog poslovanja, nakon dvije decenije uspješnog obavljanja menadžerskih poslova u različitim bankarskim grupacijama. Pored novih uloga u nadzornim odborima banaka unutar Addiko Grupacije i executive coach-a u IT industriji u zemljama regiona, nastavit će dugogodišnji rad na edukaciji studenata na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology.

Upravu Banke će, od 17.10, pored Jasmina Spahića, predsjednika Uprave, činiti Selma Omić i Mario Ivanković, dosadašnji članovi Uprave, iznimno iskusni bankarski menadžeri, fokusirani na zadovoljstvo klijenata i partnera.  

Ova promjena neće se odraziti na strategiju Banke. Fokus Banke će i dalje biti kontinuirano unaprjeđenje kvaliteta usluge i povećanje efikasnosti, a sa ciljem maksimiziranja zadovoljstva klijenata.  Banka ostaje posvećena strategiji specijaliste za stanovništvo i mala i srednja preduzeća, sa posebnim akcentom na jačanje digitalnih proizvoda i usluga.