Banja Luka, 19.12.2023.

Predstavnici UniCredit Banke a.d. Banja Luka, zajedno sa predstavnicima Garantnog fonda Republike Srpske potpisali su aneks ugovora za Garantne kreditne linije za unapređenje energetske efikasnosti, s ciljem jačanja podrške, u vidu proširenih mogućnosti finansiranja poslovanja preduzetnika i privrednih društava, uključujući i start-up preduzeća.

Garantno kreditna linija za unapređenje energetske efikasnosti fokusirana je na podršku ulaganju u energetski efikasna rješenja, omogućavajući refinansiranje prethodnih ulaganja koja su klijenti finansirali vlastitim sredstvima.

Predsjednik Uprave UniCredit Bank Banja Luka, Gordan Pehar, povodom potpisivanja aneksa ugovora sa Garantnim fondom Republike Srpske je izjavio:

Potpisom aneksa ugovora između Banke i Garantnog fonda RS otvaraju se mogućnosti da preduzetnici, privredna društva, poljoprivrednici, kao i start-up-i, unaprijede svoje poslovanje te prevaziđu ekonomske krize i izazove. Preciznije, aneksom ovog ugovora postigli smo sporazum kojim smo klijentima omogućili refinansiranje sopstvenih ulaganja te im ostavili mogućnost izbora većeg iznosa kredita, odnosno garancije u definisanim slučajevima kada klijent ima jemca, odnosno sudužnika. U daljem nastavku saradnje, njegujući dobre poslovne odnose sa Garantnim fondom, u planu su projekti koji za cilj imaju optimizaciju postojećih linija, kao i fokus na ugovaranja, posebno u dijelu koji se odnosi na energetsku efikasnost.“

Aneks ugovora odnosi se na kredite za finansiranje ulaganja u obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost. Krediti se odobravaju za finansiranje projekata za unapređenje energetske efikasnosti proizvodnih i poslovnih objekata, nabavke poljoprivredne i druge mehanizacije na hibridni ili električni pogon. Fokus je usmjeren na povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije, izgradnje sistema za upravljanje otpadom, kao i drugih namjena iz oblasti smanjenja globalnog zagrijavanja i zaštite životne sredine, što je u skladu sa UniCredit-ovom ESG strategijom.“, dodaje Željko Kišić, član Uprave zadužen za Maloprodaju i Korporativno bankarstvo.

Potpisivanjem aneksa ugovora o garantovanju portfolija kredita za ulaganje u obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, Garantni fond Republike Srpske i UniCredit banka Banja Luka proširuju saradnju koja je uspješna i traje već dugi niz godina.

Primarni cilj ove saradnje je podsticanje ulaganja privatnog sektora u Republici Srpskoj kroz razvoj projekata koji generišu povrat ulaganja, a čiji je krajnji cilj okretanje ka inkluzivnoj ekonomiji, pravednoj i otpornoj ekonomiji sa nultim nivoom emisije ugljen dioksida.

Ovim partnerstvom otvaramo nove mogućnosti i segmente finansijske podrške i doprinosimo privrednicima Republike Srpske, zajedno sa privrednicima zemalja regiona, da ostvare sinergiju politika i ulaganja u dekarbonizaciju, digitalizaciju industrijskih sektora, inovacije, obnovljivu energiju, transport bez ugljenika, materijale i konstrukcije bez ugljenika, cirkularnu ekonomiju, regenerativnu poljoprivredu, kao i održive prehrambene sisteme.“, izjavio je Neven Bućan, v.d. direktora Garantnog fonda Republike Srpske.