Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu finansirao je u prošloj godini dijagnostiku i liječenje 102 mališana, a ukupni troškovi liječenja su iznosili 5,9 miliona KM.

Kazali su nam ovo u Fondu solidarnosti RS i i dodali da su djeca na dijagnostiku i liječenje u inostranstvo upućivana u referentne zdravstvene ustanove u Njemačkoj, Španiji, Austriji, Italiji, Švajcarskoj, Belgiji, Rusiji, Sloveniji, Turskoj, Srbiji, Velikoj Britaniji, Holandiji itd.

“Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje, oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu počeo sa operativnim radom 2018. godine u cilju finansiranja troškova liječenja djece do 18 godina u inostranstvu”, naveli su u ovom Fondu.

Dodaju da Fond finansira liječenja i dijagnostiku djece onda kada njihovo liječenje nije moguće u Republici Srpskoj i kada troškove liječenja izvan RS ne snosi Fond zdravstvenog osiguranja RS.

Potrebna preporuka konzilijuma

“Najvažnije je da za liječenje u inostranstvu postoji preporuka i prijedlog konzilijuma zdravstvene ustanove u kojoj se dijete trenutno liječi, saglasnost ustanove u inostranstvu da može da obavi neophodno liječenje, te predračun troškova liječenja. Zahtjev za liječenje roditelji/staratelji mogu da predaju u svim poslovnicama Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske”, istakli su u Fondu.

Navode da Komisija za dodjelu sredstava Fonda solidarnosti razmatra dostavljenu dokumentaciju i donosi stručni nalaz, ocjenu i mišljenje, kao i prijedlog o dodjeli sredstava.

“Upravni odbor daje saglasnost na prijedlog Komisije, a direktor Fonda na osnovu saglasnosti Upravnog odbora donosi rješenje o dodjeli sredstava. Detaljnije o proceduri upućivanja u inostranstvo i neophodnoj dokumentaciji roditelji se mogu informisati na sajtu FZO RS, kao i u svim poslovnicama Fonda zdravstvenog osiguranja. Takođe, na sajtu je dostupan i zahtjev koji roditelji mogu preuzeti, kao i drugi potrebni obrasci”, objasnili su u Fondu.

Kako kažu, najveći broj zahtjeva do sad se odnosi na genetska ispitivanja, dok su na liječenje djeca upućivana zbog liječenja malignih tumora, neuroloških oboljenja, ortopedskih anomalija, kardioloških oboljenja, teških poremećaja vida i sluha i drugih teških oboljenja.

Najskuplje liječenje koštalo 800.000 evra

Najskuplje liječenje do sada koštalo je oko 800.000 evra za liječenje u jednoj njemačkoj bolnici.

“Fond solidarnosti u potpunosti snosi troškove liječenje djece kojima je odobreno liječenje u inostranstvu, što podrazumijeva kompletno liječenje, uključujući sve ono što je djetetu neophodno u toku liječenja u bolnici, poput lijekova i dr.”, istakli su u Fondu.

Dodaju da oni snose i troškove smještaja pratioca uz dijete, a po potrebi se obezbjeđuje i stručna pratnja.

“Zbog situacije izazvane pandemijom korona virusa, još početkom pandemije Fond je donio odluku da u toku trajanja vanrednog stanja ili vanredne situacije finansira i dodatne troškove u vezi sa liječenjima u inostranstvu. Dodatni troškovi se odnose na putne troškove ili smještaj u inostranstvu u slučaju da se porodica ne može vratiti u RS zbog ograničenja prelaska granica. Pored toga, obuhvataju i troškove nabavke medicinskih sredstava ili lijekova koje preporuči zdravstvena ustanova u inostranstvu u cilju obezbjeđivanja daljeg liječenja djeteta u kućnim uslovima”, istakli su u ovom Fondu.

Na ovaj način Fond je, kažu,  nastojao da maksimalno olakša porodicama boravak u inostranstvu za vrijeme vanrednog stanja uzrokovanog pandemijom i bar ih rastereti brige u vezi sa dodatnim troškovima koji su nastajali usljed nemogućnosti porodice da se vrate u zemlju i sl.

“Takođe, u saradnji sa Institutom za javno zdravstvo obezbijeđeno je besplatno testiranje djeteta, kao i roditelja u pratnji, u slučaju da je uslov za ulazak u zemlju u koju djeca putuju ili zdravstvenu ustanovu u kojoj treba da se liječe, negativan “PCR” test”, istakli su u Fondu.

Fond ima samo jednog zaposlenog

Napomenuli su da je u Fondu solidarnosti zaposlena samo direktorica ovog fonda, dok administrativno tehničku podršku radu Fonda solidarnosti pružaju zaposleni u Fondu zdravstvenog osiguranja.

“Takođe, treba imati u vidu da je i FZO RS uključen u finansiranje liječenja gotovo svih mališana koji odlaze u inostranstvo preko Fonda solidarnosti, jer njihovo liječenje u RS finansira FZO RS, kako prije odlaska na liječenje u inostranstvo, tako i po njihovom povratku u Srpsku. Takođe, u velikom broju slučajeva djeca su prvobitno liječena u Srbiji o trošku FZO, a kada su upućivana na dalje liječenje u neku od klinika u inostranstvu, finansiranje njihovog liječenja preuzimao je Fond solidarnosti”, naveli su u Fondu.

Istakli su da Fond zdravstvenog osiguranja finansira, po potrebi, i troškove medicinske rehabilitacije u RS za djecu, neophodna medicinska sredstva, odnosno pomagala, lijekove i dr.

“Fond solidarnosti je osnovan sa ciljem da bude finansijska podrška roditeljima djece kojoj je potrebno liječenje u inostranstvu kako djeca i roditelji u ovim situacijama ne bi bili prepušteni sami sebi. Sada, nakon tri godine rada, sa pravom možemo potvrditi da je problem liječenja djece u inostranstvu u Srpskoj sistemski riješen, te da su akcije prikupljanja pomoći za liječenje djece svedene na sporadične pojave, što je i bila jedna od osnovnih namjera, a to nije slučaj u zemljama našeg okruženja”, objasnili su u ovom Fondu.

Rad Fonda transparentan

Dodaju da je rad Fonda solidarnosti u potpunosti transparentan, a na internet stranici FZO RS svakodnevno objavljuju stanje na računima sa izvodima iz banaka, svakodnevno se ažurira lista odobrenih rješenja (ustanove u koje se djeca upućuju, iznosi troškova liječenja), kao i druge informacije u vezi sa funkcionisanjem ove ustanove.

“Tabela sa odobrenim rješenjima (nazivima ustanova u koje su djeca upućena, troškovima liječenja) dostupna je na sajtu FZO RS, na ovom linku. Napominjemo da se sredstva Fonda solidarnosti troše isključivo za liječenje djece u inostranstvu i ni za jednu drugu namjenu”, zaključili su u Fondu.

Inače, od početka rada Fonda solidarnosti, tačnije od 2018. godine, pa do danas ukupno je odobreno 355 zahtjeva za dijagnostiku i liječenje u inostranstvu i to za 244 djece (pojedina liječenja su produžavana više puta). Troškovi liječenja iznosili su više od devet miliona KM.

Izvor: Banjaluka.com / Autor: Marija Gajić