Addiko banka Banja Luka danas, na Međunarodni dan štednje, navršava 6. godina brzog, jednostavnog i netipičnog bankarstva.

Rođendan su, kažu iz Addiko banke, odlučili da obilježe i atraktivnom ponudom štednje uz kamatnu stopu 2% na rok od dvije godine.

„Kroz proteklih šest godina mnogo toga smo unaprijedili i uvijek je vodilja našeg bankarstva bila zadovoljstvo i povjerenje klijenata. Poslovanje smo počeli na Međunarodni dan štednje, te između ostalog, nastojimo da utičemo na svijest da se štednja usvoji kao dugoročna navika klijenata. U Addiko banci Banja Luka, klijenti dobijaju atraktivnu kamatnu stopu 2% za oročeni iznos na dvije godine, što će im omogućiti dodatni prihod.“, izjavila je Dijana Latinović, menadžer korporativnih komunikacija u Addiko Bank a.d. Banja Luka, te je dodala da je sa Addiko štednjom nominalna kamatna stopa jednaka efektivnoj kamatnoj stopi.

Svi koji razmišljaju na duge staze, o rođendanskoj ponudi Addiko štednje više informacija mogu da saznaju na sljedećem linku. Za sva pitanja dostupan je Addiko kontakt centar na 051 951 000.