Dobojski „Merhamet“ pokrenuo je humanitarnu akciju prikupljanja novačnih sredstava za pomoć Muniri Memagić iz Makljenovca, koja se nalazi u teškoj finansijskoj situaciji.

Novac u iznosu od 16.000 KM potreban je za hitnu operaciju srca u Tuzli, na klinici „MIB MEDICAL INSTITUTE BAYER“. Mole se svi ljudi dobre volje da pomognu novčanim donacijama i to uplatom na žiro-račun broj: 562-011-81250183-28, otvoren kod NLB banke ili direktnim donacijama u posebno označenim kutijama koje se nalaze u „Đurić marketima“.

Kontakt broj je: 063/670-392.