Na osnovu ukazane potrebe, firma GREEN LIGHT d.o.o. sa sjedištem u Piljužićima bb (Općina Tešanj), raspisuje konkurs za sljedeće radno mjesto:

1. INŽENJER SAOBRAĆAJA

Poslovi i radni zadaci:

            – Obračun putnih naloga,

            – Praćenje i ažuriranje evidencije vozila,

            – Obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

Uslovi:

– VSS – diplomirani inženjer saobraćaja,

– Sa ili bez radnog iskustva,

– Poznavanje rada na računaru,

– Poznavanje engleskog ili njemačkog jezika.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Bit će kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži krug selekcijskog procesa.

Prijavu na oglas možete izvršiti slanjem CV-a na e-mail adresu: finansije@greenlightbih.com sa naznakom “PRIJAVA ZA KONKURS”  ili osobno u sjedištu firme na adresi Piljužići bb, 74260 Tešanj. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona 032/942-657.

Lokacija: Piljužići bb, Tešanj

Broj izvršilaca: 1

Datum objave: 03.04.2023.. godine

Trajanje oglasa: do popune radnog mjesta