Slađana Štula je idejni tvorac projekta “Grow Together”, prototipa staklenika vikendice od 25 kvadratnih metara. Ovom idejom prijavila se na konkurs MF banke “Neka ideje zažive” kroz koji je dobila stručne edukacije za realizaciju preduzetničkih ideja. Slična prilika se otvara i ove godine kroz program MF mentor, kojim MF banka potpuno besplatno nudi edukacije svojim klijentima koji žele da pokrenu ili unaprijede poslovanje.

Kako ste došli na ideju da se prijavite na konkurs MF banke „Neka ideje zažive“?

SLAĐANA: Ja sam arhitekta, i pored tog osnovnog posla u struci, na svom imanju „Fundament 108“ pručavam arhitekturu po mjeri čovjeka, permakulutrni dizajn i proizvodnju hrane po biodinamičkim principima. Kroz taj proces se rodila ideja o objektu pod čijim krovom bi zajedno rasli čovjek i njegove biljke, pa sam projektovala “Grow together” – samoodrživi staklenik/vikendicu, koji je nastao kao odgovor na potrebu sve više ljudi za proizvodnjom vlastite hrane na prirodan način. Kada je gore navedeni konkurs objavljen, odlučila sam da prijavim svoju ideju, da je uobličim u bizinis plan i dobijem dio sredstava za izradu prototipa ovog objekta.

Iz perspektive žene, koliki je izazov baviti se sopstvenim biznisom?

SLAĐANA: Ako koristimo darove date nam od Boga, njegujemo svoju ženstvenost i toplinu, sposobnost imaginacije, intuiciju i plodnost, poštujemo svoju cikličnu prirodu i težimo da živimo i kreiramo u skladu sa njom, te stvorimo biznis iz tog ženskog principa onda će taj biznis da bude segment koji prvenstveno služi tvom životu i tvom razvoju,a potom ćeš i ti biti u stanju dati tu vrijednost zajednici u kojoj djeluješ.

Od kolike je pomoći bila nefinansijska, tj. edukativna podrška MF banke?

SLAĐANA:  Meni je ova obuka bila veoma značajna i podsticajna, jer su izrada biznis plana i prezentacija svoje ideje najbolji način za testiranje ideje i dolazak do odgovora na pitanje da li je vrijedno uložiti svoje vrijeme, novac i resurse u implementaciju iste.

Koliko je finansijska pomoć MF banke doprinijela unapređenju Vašeg poslovanja?

SLAĐANA: Pored toga što mi je novčani iznos ove nagrade pokrio dio troškova za pripremu i izradu prototipa objekta “Grow together”, i obvezivanje ugovorom koji sam sklopila sa MF bankom me je natjeralo da usmjerim svoje aktivnosti na realizaciju ovog konkretnog  projekta u zadanom roku.

Kako danas izgleda Vaše poslovanje?

SLAĐANA: Počeli smo izgradnju prototipa objekta “Grow together”, pripremamo podlogu za realizaciju ostalih proizvoda  i usluga iz koncepta “Fundament 108”, te planiramo da nakon isteka ovih godinu dana saradnje sa MF bankom i dalje nastavimo da razvijamo svoje poslovanje uz njihovu podršku jer smo prezadovoljni saradnjom sa njima i zahvalni smo im za nesebičnu podršku kojom su nam dali vjetar u leđa na samom početku.

MF banka poziva sve svoje klijente da se prijave na program MF mentor . U pitanju je potpuno besplatan edukativni i mentorski program koji će voditi stručnjaci iz različitih oblasti poslovanja koji svim prijavljenim i zainteresovanim klijentima mogu pružiti potrebno znanje i iskustvo. Sve prijave se vrše putem email adrese: infoelearning@mfbanka.com